"Възможности за младежка мобилност и участие в младежки проекти"

Консултантът на МИКЦ по "Национални и европейски младежки програми и младежка мобилност" проведе две обучения в големи русенски училища. Първото беше с ученици от 11 клас в ПГИУ "Елиас Канети" на тема "Възможности за младежка мобилност". Под формата на интерактивни игри, специалистът въведе младежите в темата и им представи документално видео. Бяха представени възможности за включването им в програма "Еразъм +", както и ползите които им носи това. Друга важна тема, която засегна консултантът на МИКЦ беше доброволчеството и европейската доброволческа служба. ПАГ "Гео Милев" беше второто училище, в което се прове групова консултация.

Темата, по която работиха учениците от 10 клас беше „Възможности за пътуване и участие в младежки проекти“. Срещата премина под формата на дискусия, въпроси и мнения. В края беше представено и видео за добри практики, свързани с доброволчеството. Учениците и от двете училища бяха изключително активни, а голяма част от тях проявиха готовност да се включат и възползват от представените им платформи.

Joomla templates by a4joomla