Консултации на тема: ""Младежки програми-какво да избера?"" се проведоха в две русенски училища

На 13 юни се проведе консултация в СУПНЕ „Фридрих Шилер“ с младежи на 17-годишна възраст. Същата такава консултация се проведе и в ПГСАГ „Пеньо Пенев“ с ученици на същата възраст на 15 юни. Темата и на двете консултации беше "Младежки програми-какво да избера?".

Прочети още: Консултации на тема: ""Младежки програми-какво да избера?"" се проведоха в две русенски училища

Обучение в три модула се проведе в град Бяла

На 19 май 2017 година в заседателната зала на Общински съвет Бяла се проведе обучение на тема: „Държавни органи на управление в Република България. Перспективи за развитие на Община Бяла и за реализация на младите хора в нея". Преобладаващата част от младежите бяха от 7 и 8 клас на местното училище. Обучението се проведе по приложената програма, като в паузите се провеждаха неформални разговори. Срещата премина в три модула:

    -  първи модул - Държавни органи на управление в Република България;

    -  втори модул - Перспективи за развитие на Община Борово и за реализация на младите хора в нея. Общински план за развитие на Община Борово;

    -  трети модул - Дискусия на тема „Перспективи за развитие на Община Борово и за реализацията на младите хора в нея“

 

Групова консултация с младежи на тема: "Как да търсим работа"

На 14 юни 2017 г. в Професионална гимназия по промшлени технологии „А. Буров” гр. Русе се проведе групова консултация с група от 10 младежи на 16, 17, и 18 годишна възраст, ученици от 10 и 11 клас на тема "Как да търсим работа". Присъстващите младежи бяха запознати с възможностите за търсене на работа, държавните и частни учреждения, предоставящи услуги, свързани със заетост в страната и чужбина, като Дирекции „ Бюра по труда”, частни посреднически бюра, специализирани електронни сайтове и др.

Прочети още: Групова консултация с младежи на тема: "Как да търсим работа"

„Доброволчество - привличане, мотивиране и развитие“

На 14 юни 2017 г. в СУ „Васил Левски” – гр. Русе се проведе обучение на тема „Доброволчество - привличане, мотивиране и развитие“.

В обучението се включиха 20 младежи.

Целта бе  младежите да придобият специфични знания, умения и компетенции в областта на доброволчеството, акцентирайки върху същността на доброволческата дейност, видове доброволчески акции, споделяне на „добри практики”, подобряване на работния процес по време на доброволчески кампании.

Прочети още: „Доброволчество - привличане, мотивиране и развитие“

„ Как да търсим работа’

На 13 юни 2017г. В Средно духовно училище град Русе се проведе групова консултация с група от 12 младежи на 16, 17, и 18 годишна възраст, ученици от 10 и 11 клас.

        Присъстващите младежи бяха запознати с възможностите за търсене на работа, държавните и частни учреждения, предоставящи услуги, свързани със заетост в страната и чужбина, като Дирекции „ Бюра по труда”, частни посреднически бюра, специализирани електронни сайтове и др.

Прочети още: „ Как да търсим работа’

Joomla templates by a4joomla