Полезни връзки

ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ

Европейска комисия

http://ec.europa.eu/index_bg.htm

Европейски парламент

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/

Европейски здравен портал на  Европейския  съюз

http://ec.europa.eu/health-eu/index_bg.htm

Европейски омбудсман

http://www.ombudsman.europa.eu/home/bg/default.htm

Портал „Европа”

http://www.europe.bg/htmls/home.php

Информационно бюро на Европейския парламент в България

http://www.europarl.bg/view/bg/index.html

Представителство на Европейската комисия в България

http://ec.europa.eu/bulgaria/index_bg.htm

Европейски младежки портал:

 -Образование -http://europa.eu/youth/studying/index_eu_en.html 

 -Работа - http://europa.eu/youth/working/index_eu_en.html

 -Доброволчество - http://europa.eu/youth/volunteering_-_exchanges/index_eu_en.html

 -Твоите права - http://europa.eu/youth/your_rights/index_eu_en.html 

 -Връзка към други младежки портали 

http://europa.eu/youth/portals_for_young_people/index_eu_en.html

 

ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ

Президент

http://www.president.bg/

Парламент

http://www.parliament.bg/

Министерски съвет

http://www.government.bg/

Министерство на регионалното  развитие и благоустройството

http://www.mrrb.government.bg/

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма 

http://www.mi.government.bg/bg

Министерство на вътрешните работи 

http://www.mvr.bg/

Министерство на финансите

http://www.minfin.bg/

Министерство на отбраната

http://www.mod.bg/bg/

Министерство на правосъдието

http://www.justice.government.bg/new/

Министерство на външните работи

http://www.mfa.bg/

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

http://www.mtitc.government.bg/

Министерство на труда и социалната политика

http://www.mlsp.government.bg/bg/fmlsp2.asp

Министерство на здравеопазването

http://www.mh.government.bg/

Министерство на културата

http://www.mc.government.bg/

Министерство на земеделието и храните

http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/Home.aspx

Министерство на околната среда и водите

http://www.moew.government.bg/

Министерство на образованието, младежта и науката

http://www.minedu.government.bg/news-home/

Министерство на физическото възпитание и спорта  

http://mpes.government.bg/

 

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ФОНДАЦИИ , СДРУЖЕНИЯ И ДР.

Уницеф България

http://www.unicef.bg/

ФОНДАЦИЯ „Лале”

http://www.tulipfoundation.net/

Организация на българските скаути

http://scout.bg/

Национален алианс за работа с доброволци

http://navabg.com/bg/

Сдружение „СИ ВИ ЕС – България”

http://www.cvs-bg.org/

 Фондация „Каритас”

http://www.caritas-bg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=279

Информационен портал за неправителствените организации в България

http://www.ngobg.info/

Перспективи.инфо

http://perspektivi.info/scolarships/scolarshps-undergraduate

Български  дарителски форум

http://www.dfbulgaria.org/

Фондация „Пандея”

http://www.paideiafoundation.org/

Национална мрежа за децата

http://nmd.bg/

Асоциация „Родители”

http://www.roditeli.org/

Национална пациентска организация

http://www.npo.bg/

Асоциация на европейските журналисти-България

http://www.aej-bulgaria.org/

Студентски портал „Диплома БГ”

http://diploma.bg/index.php?p=view&aid=1364

„Образование и специализации в чужбина”

http://www.studyabroad.bg/news

Българо-американска комисия за образователен обмен

http://www.fulbright.bg/bg/p-Stipendii-za-bulgarski-studenti-za-obrazovanie-v-Sasht-USA-6/#magisturski-i-doktorski-programi

Български хелзинкски комитет

http://www.bghelsinki.org/bg/publikacii/dokladi-na-bhk/godishni-dokladi-za-pravata-na-choveka/

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ В РУСЕ

Областна администрация - http://www.ruse.bg/

Община Русе - http://www.ruse-bg.eu

 

Драматичен театър "Сава Огнянов - "http://www.theatre.ruse.bg/

Държавна опера Русе - http://www.ofd-rousse.com/

Куклен театър Русе - http://puppetruse.com/

Доходно здание Русе - http://www.dohodnozdanie.org/

Младежки дом Русе - http://www.yc-ruse.org/

Туристическо информационен център Русе - http://tic.rousse.bg/

 

Joomla templates by a4joomla